Çocuk Gelişiminde Masalların 6 Etkisi

Yaşam gerçeklerinin, yanlış ve doğruların kahramanlara yüklenerek anlatıldığı, kuşaktan kuşağa aktarılan ebedi tür olan masallar; çocuklar için bir eğlence olmanın yanı sıra bir eğitim türüdür. Bu özelliğinden dolayı uzmanlar, çocukların mutlaka masallarla büyümesi konusunda hemfikir. Peki, nedir masalların çocuk gelişimine katkısı? Yazımızın devamında bu soruya cevap bulabilirsiniz. İşte detaylar…

1. Duygusal Eğitim Sağlar

Çocuklar, yetişkinler gibi olaylar arasında mantık ilgisi kuramazlar. Çocukların zihninde kendilerine göre bir hayal dünyası bulunur. Fantastik öğelerle dolu olan masallar bu açıdan çocukların zihin yapısına uyum gösterir ve çocukların ilgisini çeker. Bu sayede masallar, çocuğun hayal gücünü ve ilgisini besleyip doğruyu yanlışı göstererek duygusal eğitim sağlar.

2. Dil Gelişimi Sağlar

Çocuğun ana dil eğitiminde sürekli bir şeyleri örnek alması son derece önemlidir. Bu nedenle çocuğa düzenli olarak masal okunması ya da anlatılması çocuğun dil öğrenimini kolaylaştırır. Masal ile büyüyen çocukların kelime hazneleri geniş olur, konuşma süreci hızlanır, ana diline ait deyimleri bilmesi kolaylaşır.

3. Kişilik Gelişimi Sağlar

Çocuklar, dinlediği masallar hakkında hayaller kurarak anlatılanlara ortak olur, kendini karakterlerle özdeşleştirir. Genellikle iyi ve kötü karakterlerin çatışmasının görüldüğü ve sonunda mutlaka iyilerin kazandığı masallarda çocuklar doğru ve yanlışı ayırt etmeyi öğrenir ve ilerideki kişiliklerinin sağlam temellerini atar.

4. Zihinsel Aktivite Sağlar

Masallar, eğlenceli bir vakit geçirme aracı olmasının yanı sıra çocukların zihnini çalıştıran da bir aktivitedir. 3 yaşından itibaren tüm çocuklar, dinlediği masalları yorumlama sayesinde günlük hayatında da olayları yorumlama açısından daha başarılı hale gelir.

5. Bağları Güçlendirmeyi Sağlar

Masallar, ebeveyn ile çocuk arasında daha güçlü bir iletişimin temelini oluşturur. Özellikle çalışan anne ve babaların gün sonunda çocuğuna masal okuması, çocuğun kendisi ile ilgilenildiği ve sevildiği hissini oluşturur ve çocuğun kendini daha güvende hissetmesini sağlar.

6. Dikkatli Olmayı Sağlar

Tüm çocuklar genel olarak aşırı bir enerjiye sahiptir, bu nedenle bir şeye odaklanmaları çok daha zor olabilmektedir. Masallar ise dikkat toplama probleminden kurtulmak için iyi bir yöntem olabilir. Masal okunan ya da anlatılan çocuk meraklanarak iyi bir dinleyici olabilir ve dikkat toplama probleminden kurtulabilir.