27 Mart Dünya Tiyatro Günü Hakkında 6 Bilgi

Dünya Tiyatro Günü’nün öyküsü, A.M. Julien adında bir Fransız’ın hayal ettiği “Uluslar Tiyatrosu-Theatre Des Nationes” adlı festivali gerçekleştirmesiyle başladı.

Dünya Tiyatro Günü hakkında 6 bilgi sıraladık.

1. Julien’in önayak olduğu bu girişim, 1954 yılı ilkbaharında Paris’te deneysel çalışmalarını sergileyecek yabancı topluluklara açık bir festival olarak doğdu. 1955 ve 1956 yıllarında tekrarlanan festival o denli başarılı oldu ve ilgi topladı ki, 1957 yılında festivale resmi bir nitelik kazandırıldı ve festival daha büyük boyutlarda düzenlenmeye başladı.

tiyatro1

2. Festivale katılanlar ve yabancı toplulukların sayıları giderek arttı. Gerek toplulukların, gerekse sergilenen oyunların nicel ve nitel yapısı genişledi ve festival, A. M. Julien’in tam da düşlediği gibi evrensel bir kapsama ulaşarak geniş ve zengin bir “Evrensel Tiyatro Festivali” durumuna geldi.

tiyatro2
3. Dünyanın hemen her köşesinden tiyatro sevenleri ve tiyatro çalışanlarını bir araya getirmeyi başaran “Theatre Des Nationes” yalnızca yılın belli bir döneminde oyunlar sergileyen bir ilginç festival olarak kalmakla yetinmedi. Yılda on bir kez çıkan bir de yayın organı oluşturdu.

tiyatro3

4. Bütün bunların yanında “Uluslararası Tiyatro Teknisyenleri Birliği” ve “Tiyatro Eleştirmenleri Birliği” adı altında iki de önemli uluslararası örgütü oluşturmayı başaran bu kuruluş her yıl artan bir topluluk ile çalışmalarını sürdürmektedir.

tiyatro5

5. 1947 yılında Paris’te ünlü İngiliz oyun yazarı ve eleştirmeni J.B. Priestley başkanlığında yapılan bir toplantı sonunda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu “UNESCO”ya bağlı yeni bir kuruluş doğdu. “International Theatre Institute”(Uluslararası Tiyatro Enstitüsü) adı verilen bu kurum tiyatro sanatçıları, tiyatro bilimcileri arasında uluslararası düzeyde fikir alışverişine ve çeşitli araştırmalarda işbirliğine yardımcı olmak amacıyla 48 ülkede yerleşik ulusal temsilcilikler biçiminde örgütlenmesini tamamladı. “World Theatre” (Dünya Tiyatrosu) adıyla iki aylık sayılar halinde yayınlanan bir de yayın organı oluşturdu.

tiyatro4

6. Dünya Tiyatrolar Günü’nün oluşumunda işte bu iki girişimin payı vardır. Uluslararası Tiyatro Enstitüsü 1962 yılından başlayarak kuruluş amaç ve ilkeleri doğrultusunda topluluğa üye ülkelerde kutlanmak üzere bir tiyatro günü saptanmasını kararlaştırdı. Dünya uluslarının birbirlerine yaklaşmalarında, birbirlerini anlamalarında değerli bir yer tutan tiyatro sanatının çağımızda, eğitici ve yükseltici görevini belirtmek; kültür gelişmesindeki değerli yerini unutturmamak amacıyla düzenlenecek bugün için bu amaçları uluslararası düzeyde 1954’ten beri gerçekleştirmeye çalışan “Uluslar Tiyatrosu”nun açılış tarihi uygun görüldü: “27 Mart.”
O günden itibaren 27 Mart tüm dünyada tiyatrolar günü olarak kutlanmaya başlandı.

Tiyatro önemi bilincimizin; tiyatro dolu günlerimizin ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nün hep var olması, perdelerin hiç kapanmaması dileği ile…