1 Temmuz Kabotaj ve Deniz Bayramı: Denizlerin Kirlenmemesi İçin Herkesin Yapması Gerekenler

Kabotaj ve Deniz Bayramı, gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde
edilişini kutlamak için her yıl temmuz ayında yapılan bayramdır.
1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj kanunu sayesinde akarsularda, göllerde,
Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman,
koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma;
bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türklere verilmiştir.

Denizlerin hayatımızdaki yeri hem ticari hem de keyfi anlamda çok önemlidir. Kimi zaman
içinde keyifle yüzerek yaz sıcaklarını atlatır, kimi zaman seyretmelere doyamaz, kimi
zaman da içinden sofralarımızı doldurduğumuz sağlık dolu besinler çıkarırız. Üç tarafı
denizlerle çevrili güzel bir ülkede yaşayan şanslı insanlar olarak aslında büyük
sorumluluklara da gebeyiz; çünkü denizleri bugünler ve gelecek nesiller için korumalıyız.
Aksi takdirde deniz kirliliğiyle denizlerdeki faaliyetlerimiz, sağlığımız, ülke gelirimiz
tamamıyla tehlikeye girer.

Peki, denizleri nasıl korumalıyız? Şimdi sıralayacağımız basit ama etkili öneriler sayesinde
denizlerin temizliğini koruyabilir, gelecek nesiller için de daha yaşanabilir bir dünya
bırakabiliriz.

1. Denizlere Çöp Atmamalı ve Atanları Uyarmalı

Denizlerin temizliğini koruyabilmek için uygulayabileceğimiz en basit ve en önemli adım,
çöp atmamak ve atılmasını kesinlikle önlemektir. Denizlere atılan her çöpün hem insan
sağlığına hem de deniz canlılarına zarar verdiği unutulmamalı, buna göre gereken özen
gösterilmelidir.


2. Deniz Kıyılarına Çöp Atmamalı ve Atanları Uyarmalı

Denizlerin temizliği, ne yazık ki sadece direkt olarak denize çöp atılmamasıyla mümkün
değildir. Denizlere ulaşması çok kolay olan tüm atıklar, deniz canlıları yaşamını ve tüm
ekosistemin dengesini tehdit etmektedir. Dolayısı ile deniz kenarında vakit geçirmek
istediğinizde ardınızda en ufak bir çöp bırakmamaya dikkat etmeniz gerektiğini
unutmamalısınız.


3. Atık Yağlar Toplanmalı

Kullandığınız mazot, motor yağı, benzin veya evdeki kızartma yağlarını değiştirmek üzere
kesinlikle denize dökmemelisiniz. Bu yağları cam şişe, kavanoz gibi gereçlerde toplamalı;
daha sonra atık yağ toplayan noktalara teslim etmelisiniz.


4. Temizlik Malzemeleri Dikkatle Seçilmeli

Temizlik malzemelerini hayatımızdan tamamen çıkarmamız mümkün olamasa da bazı
noktalara dikkat ederek denizlerin temizliğini koruyabiliriz. Çevreye neredeyse hiç zarar
vermeyen özellikteki, fosfat oranı neredeyse olmayan, kostik ve solvent gibi maddeler
içermeyen temizlik malzemeleri kullanarak hem denizlerin kirlenmesini önler hem de
kendi sağlığımızı koruruz.


5. İlgili Kuruluşlara Destek Olunmalı

Her zaman, her konuda birlikte daha güçlü oluruz. Dolayısıyla denizlerin temizliği için de
birlik olunması faydalı sonuçlara ulaştırır. Deniz temizliğinde siz de aktif bir görev almak
için bu konuda görev yapan devlet yada gönüllü kuruluşlara maddi manevi destek
verebilir, dünyamız için büyük bir katkıda bulunabilirsiniz.


6. Şikayet Edilmeli

Denizlerin kirlenmesine ve deniz canlılarının katledilmesine neden olan en önemli
sebeplerden biri de fabrika gibi kuruluşların usulsüzlükleridir. Denizlere vidanjörler ile
foseptik boşaltma gibi uygulamalar görüldüğünde bir vatandaşlık ve dünyamızı koruma
görevi olarak ilgili devlet makamlarına derhal şikayet edilmelidir.