Doğal Zenginliklerimizi Koruyalım: Dünya Çevre Günü’nüz Kutlu Olsun!

Doğal zenginliklerimiz her gün yavaş yavaş azalıyor. Nüfusun hızla artması ve sanayileşme gibi faktörler yüzünden çevre kirliliği gitgide artıyor. Birçok ülkenin ortak sorunu olan çevre kirliliği artık insan sağlığını tehdit eder hale geldi. 1972 yılında İsveç’teki Stockholm şehrinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı‘nda bir karar alınarak 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.

dünya çevre günü

Hava, su ve toprak kirlenmesi başlıca çevre sorunlarındandır. Ülkemizde suların kirlenmesi denizde yaşayan hayvanların yaşam koşullarını zorlaştırır. Kirli sularda avlanan deniz hayvanlarından yemek sağlığımız için zararlıdır. Hava kirliliği ise yakıtların düzgün şekilde yakılmamaları sonucu ortaya çıkar.

yagmur-havasi

Tüm bunların sonucunda da solunuma elverişsiz, kirli bir hava ortaya çıkar ve solunum yolu hastalıklarına sebebiyet verebilir. Hatta bunun sonucunda ölümlere bile yol açabilir. Toprak kirliliği de ilaç ve gübrelerle toprağın yapısının bozulması ve tarıma elverişsiz hale gelmesidir. Çiftçiler, tarlada kullanacakları ilaç ve gübreleri mühendislere ve teknisyenlere danıştıktan sonra kendi topraklarına en uygun olanı kullanmalıdırlar. Bu şekilde topraklarının verimini artırabilir ve daha sağlıklı bitkiler yetiştirebilirler. Günümüzde birçok ilde çevre kirliliği görülmektedir. İstanbul’da su kirliliği, Ankara’da hava kirliliği ve Çukurova bölgesinde de toprak kirliliği yoğunluklu olarak görülmektedir.

Peki, çevre kirliliğini önlemek ve çevremizi korumak için neler yapılabilir?

– Çöpler birikince hemen kaldırılmalı. Biriken ambalaj atıklarını Çevko’ ya nasıl ulaştırabileceğimizi öğrenmek için tıklayın.

– Kanalizasyon borularındaki sıkıntılar ilgililere bildirilmeli.

– Yakıtların tam şekilde yakılması gerekiyor. Bu şekilde hava kirliliği ve enerji kaybı da önlenecektir.

– Bulunduğumuz yeri temiz tutmamız gerekiyor. Doğal çevrenin güzelliklerine zarar vermemek ve onu korumak hepimizin görevidir. Evde, atıkların geri dönüşümüne nasıl katkıda bulunuruz, merak edenler buyursun.

– İçilen suyun ve soluduğumuz havanın temiz olması için çevreyi kirletmeyelim ve çevreyi kirletenleri uyaralım. “Kirliliğinin kaynağının engellenmesi nedir?” tıklayın, öğrenin.

– Zararlı böceklerin, sivrisinek ve karasineklerin çoğalmasını engellemeliyiz.

– Doğal çevrenin kirletilmesi ve çevreye zarar verilmesi yasalara göre suçtur. Çevreye zarar verenlere para ya da hapis cezası verilir. Çevreye zarar verenleri tespit ettiğimizde yetkililere bildirelim.

– Suların hayvan ve insan artıklarıyla kirletilmemesi gerekiyor.

– Çevre kirliliğinin çözümü için sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olunmalı.

– Fabrikalardaki zehirli atıklar, kanalizasyonun kirli suları denizlere ve göllere akıtılmamalıdır.

Çevre kirliliği konusunda aktif olan Çevko’nun misyonunu ve faaliyetleri de burada!